Ungdomssymfoniorkester – ett erbjudande för unga musiker i Östergötland

Nu har du som ung musiker möjlighet att spela symfoniorkester på högre nivå och delta i vår nya orkestersatsning. Även i höst kan du ansöka till UngSO, en alldeles egen symfoniorkester för ungdomar med anknytning till regionen.

Projektet UngSO är ett regionalt forum med ambitionen att uppmuntra och ge stöd till musikstuderande/musikelever i regionen som önskar satsa ännu mer och eventuellt gå vidare till högre musikstudier och en professionell musikkarriär. 

UngSO är tänkt att fånga upp ungdomar som i nuläget söker sig till andra regioner eller andra delar av landet i brist på mer kontinuerligt utmanande musikaliska sammanhang inom närområdet. Nu får dessa unga musiker möjlighet att spela i symfoniorkester på hög nivå och delta i en ny orkestersatsning. Från och med hösten 2021 kan man ansöka till UngSO, en alldeles egen symfoniorkester för ungdomar i regionen. Som medlem i UngSO får man under ett läsår delta i ett antal repetitionshelger och uppstartsläger samt spela ett antal konserter. Detta under ledning av coacher och en professionell dirigent.

Deltagarna kommer i huvudsak från regionens kulturskolor eller från någon av länets musik/estetgymnasier samt Lunnevads folkhögskola. Några medlemmar (f f a stämledare) kommer också från någon av musikhögskolorna i Sverige då de också behöver få möjlighet att sitta som stämledare vilket inte alla får möjlighet att göra under sin utbildning. Vi vill också värna och främja unga solister som håller på att skapa sig en karriär. De flesta medlemmarna har således någon form av koppling till länet (Östergötland) eller närområdet och vi önskar bidra med ett sammanhang för dem alla på en musikaliskt hög nivå.