Norges Musikkorps Forbund – dirigenten en avgjørende ressurs – præsentation af en medlemsorganisation

Norge er et land med sterke bandtradisjoner. Norges Musikkorps Forbund (NMF), Norges bandforbund og har hovedkontor i Bergen og 8 lokalkontorer rundt om i landet. Det er ca. 60 000 medlemmer i totalt 1600 band. NMF driver ulike sommerskoler, de nasjonale mesterskapene for blåsere og blåsere, nasjonale mesterskap i twirling, regionale konkurranser, dirigentkurs, prosjekter med fokus på inkludering, livsmestring og musikk og yter medlemsservice for å bygge og styrke medlemsband. NMF driver også 10 regionale band for unge talenter.

I den første tiden av bandbevegelsen i Norge, fra midten av 1800-tallet, var bandene kun for gutter. Dette endret seg rundt 1950-tallet da jenter fikk være med. NMF er i dag Norges største organisasjon for amatørmusikere. NMF samler medlemmer av brassband, blåseorkester samt twirling i alle aldre. NMFs hovedformål er å hjelpe hvert band med å utvikle seg og vokse, gjøre banding tilgjengelig for alle som ønsker å være med (uansett økonomisk situasjon etc.) og å gjøre det å spille i band til en livsaktivitet for medlemmene deres.

I dag består bandene i Norge av skolekorps for barn og unge, amatørband og profesjonelle militærband. Alle bandene, bortsett fra militærbandene, er for og drevet av amatørmusikere på fritiden. Hvis barna dine ønsker å spille i et band, er det foreldrene eller foresatte som har ansvaret for bandet. Hvis du er voksen, må du være den som deltar i den daglige driften av bandet. Hvert band har vanligvis et styre som ansetter musikklærere og dirigenter, arrangerer bandets aktiviteter og tar seg av bandets økonomi. Noen av disse lærerne kommer fra de lokale musikkskolene, noen er frilansmusikere/dirigenter, og noen er amatører. De siste tiårene er det stadig flere profesjonelle lærere og dirigenter i norske band.

Ettersom alle band drives av foreldre eller frivillige, har NMF en viktig rolle som et faglig bindeledd mellom bandets styre/medlemmer og dirigentene og instrumentallærerne. Mange av skolekorpsene samarbeider også med den lokale musikkskolen. Den lokale musikkskolen er separate skoler dedikert ikke bare til å undervise i musikk, men også kunst, teater og dans. Det er vanlig i Norge at musikkskolen ansetter lærere og dirigenter som da jobber i skolekorpsene og underviser en-til-en instrumentaltimer. Dette samarbeidet resulterer i at et flertall av barn som spiller et musikkinstrument får både individuelle timer på sitt instrument samt ensemblespill i bandene fra tidlig alder. For NMF er ensemblespilling fra første dag barnet starter, viktig for at våre band og det enkelte medlem skal lykkes. Les mer på side 2.