Færøerne – visionære og praktiske – musik for alle

18 øer, 17 beboede, mange forbundet af tunneller, broer og skibe, 55.000 indbyggere (som en købstad mange steder i Norden), 88 musikskolelærere, ca. 75 komponister inden for jazz, rock, folk, 44 % af befolkningen dyrker musik, 34 kommuner, ca. 25 klassiske komponister, 14 musikskoler, 6 Brass Bands og 2 Wind Bands/harmoniorkestre samt musikskolernes egne ensembler, 1 symfoniorkester, 1 koordinator (leder af det færøske musikskolesystem) til at fordele musiklærerne hensigtsmæssigt på øerne så de får bedre job, og stærkt samarbejde mellem musikskolerne – det er hvad Færøerne præsterer. Og Eivør og Teitur som syngende internationale musikambassadører.

I 2019 åbnede Thorshavn´s nye musikskole til 100 millioner kroner. Meget praktisk og smuk på samme tid. Nænsomme venlige farver med smukke dekorationer og kunstværker. Vi fik fortalt om musikskolens historie, musiktilbud og en rundvisning på den store skole af musikskole-lederen.

Der er også akustikvenlige og lydisolerede øvelokaler i mange størrelser, der alle er udstyret med store TV-skærme til brug for undervisning af elever på andre øer.

Og 2 koncertsale – en mindre til 50 og en stor til over 300 publikummer.

På alle musikskoler får eleverne en halv times ugentlig musikundervisning de første ca. 3 år, derefter 45 minutters lektioner. Alle elever tilbydes gratis deltagelse i hørelære/musikteori, bands, ensemble-/orkesterspil og kor, så man både socialt og musikalsk nyder at være sammen og lærer i fællesskab. De 88 musikskolelærere kordineres centralt fra i forhold til deres uddannelse, instrument, rejsetid til og fra de enkelte øer.

Nordisk Orkestermusik Union – NOMU, som er de nationale orkesterorganisationers paraply, afholdt dette års repræsentantskabsmøde/generalforsamling i Thorshavn den 8.-10. marts 2024. Det er praksis at skifte mellem de nordiske lande, og hvert år sigte efter interessante musikerfaringer på det lokale sted.

På møderne var der mange spændende emner. Møde med komponisten og dirigenten Atli K. Petersen om at komponere ny musik til grade 1, 2 og 3, som er for nybegyndere og begyndere. Hans værker vil blive præsenteret på NOMUs 3. komponist/tonsätter-seminarium, der afholdes i Linköping i Sverige 3. weekend i september 2024. Sidste år præsenterede den finske komponist Ilari Hylikilä sine kompositioner, og 1. år i 2022 kick-startede NOMU tonsätter-projektet med 4 komponister fra 4 forskellige lande.