NOMU er medlem af

MUSIK I NORDEN – MIN

MUSIK I NORDEN:s viktigaste framtida uppgift äratt vara en kraft på högsta politiska nivå som skall påverka hela den Nordiska kulturpolitiken på amatörmusikområdet. 

MIN är paraplyorganisationen för nordisk amatörmusik, som har både kör- och orkesterorganisationer som medlemmar.

www.musikinorden.dk