Repræsentantskabsmøde/årsmøde/forskningskonference 10.-11.3.2018

Næste årlige repræsentantskabsmøde
afholdes i Stockholm antagelig den
11. marts 2018.

I forbindelse med mødet afholdes en

Konference om hørelse og akustik

Flere detaljer følger.