Webinar om direktion – gratis

Tirsdag, den 19. maj 2020 kl. 18.00-19.30

For dirigenter i Norden: Workshop om digitale korpsøvelser!

NOMU har et tæt samarbejde med vore musikalske brødre og søstre i Norden. I Norge er der over 1100 orkestre og korps. Det betyder at der også er meget aktivitet på dirigentområdet.

Vi har fået tilbudt et gratis webinar, som dirigenter og instruktører kan tilmelde sig. Læs mere herom:

Continue reading

Hold i gang i den musikalske aktiviteten!

I disse krevende tider er det viktig å holde i gang den musikalske aktiviteten. I og med at man har redusert mulighet for å treffes, har NMF i Norge laget en liste med tips til hvordan korps kan opprettholde aktiviteten når vanlige øvelser ikke kan gjennomføres. Tipsene kan også være relevant for andre ensembler som kor og orkester.

Ved å tenke kreativt, løsningsorientert og mobilisere sammen, kan vi opprettholde engasjement, øving, samhold og positiv omdømme-bygging av det å delta i en musikkaktivitet. Noen starter nå opp igjen med fysiske øvelser med spesielle forholdsregler, men det vil likevel være behov for å tenke på alternative måter å holde aktiviteten i gang.

Læs mere

Tag på Brass Band højskolekursus

Brass Band-linjen på Manger Folkehøgskule er 40 år gammel i 2020. I årenes løb har skolen haft mange studerende fra de nordiske lande, især fra Danmark.

I anledning af Brass Band-linjens 40 års jubilæum ønsker skolen at udvide det nordiske samarbejde. For skoleårene 2019-2020 og 2020-2021 vil vi derfor tilbyde en meget diskonteret skoleplads til en studerende fra hver af de nordiske lande.

På Brass Band-linjen har vi elevpladser på følgende instrument: kornet, trompet, horn, bariton, euphonium, tenortrombon, bastrombon, tuba og percussion. Det er også muligt at studere dirigering!

Continue reading

Repræsentantskabsmøde i Finland aflyst!

NOMU har valgt at følge henstillingen fra regeringerne vedrørende COVID-19. Vi har derfor valgt at aflyse vore medlems-, styrelses- og repræsentantskabsmøder.

Musikfestivalen i Nystad er også aflyst.

Styrelsen har derfor på et Skype-møde besluttet, at fortsætte som interim-styrelse, og vi mødes fysisk næste gang i forbindelse med Svensk Blåsmusikfestival i Linköping i Sverige den 18.-20. september 2020.

Continue reading

NOMU for fremtiden – repræsentantskabsmøde 20.-23.3.2020 i Finland


Kom til Nystad i Finland

Hør om og diskuter NOMUs aktiviteter

Spændende nordiske temaer bliver sat til debat

Music Festival – Blåsmusikdagar

NOMU inviterer medlemsorganisationerne til sit repræsentantskabsmøde den 20.-23.3.2020. Mødet afholdes i Nystad i Finland 80 km nord for Åbo. Åbo har lufthavn (Turku), som kan nås fra mange nordiske lufthavne.

Meget inspirerende for alle deltagere er weekendens store event:

BLÅSMUSIKDAGAR – MUSIC FESTIVAL

Eventen er fyldt op med koncerter, paneldiskussioner, master classes, præsentationer og koncerter. Der er tilbud til alle, og arrangementet er for både professionelle, amatørmusikere og organisationsfolk. Se det store program HER

Continue reading

Julhälsning

Det är dags att så småningom summera NOMU – Nordisk Orkestermusik Unions 70,de verksamhetsår. Organisationen är faktiskt stiftad redan 1949 och man kan förmoda under en tid då det nordiska samarbetet fick en nystart under fredliga former. De jämna året har inte uppmärksammats utan 75 år känns naturligare att celebrera.

Styrelsearbetet har under året koncentrerats på två saker, representantskapsmötet i Köpenhamn 15-17.3 och höstmötet i Tórshavn 15-16.11. NOMU har under året gjort en lite kartläggning kring musiken i skolorna, skolorkestrarnas situation och förhållandet grundskolorna-musikskolorna.

Ur ett nordiskt helikopterperspektiv är det intressant att se de olikheter som finns visavi de nordiska ländernas inlärnings-metoder. MEN slutresultaten behöver nödvändigtvis inte vara så differentierade. Här börjar det nog så småningom vara dags att sätta ihop ett nordiskt forskarteam, som objektivt skulle gå in och göra ett grundligt forskningsarbete, och sedan se vilka metoder som kan användas för att få till ett gott resultat, samt vad betyder god kvalitet, när man talar om musikinlärning. 

Continue reading

Skoleorkestre er fremtiden

Skoleorkestre integrerer og udvikler en skole på alle klassetrin – samtidigt!

1000 skoleorkestre i Norden er første fase. Dette kræver ildsjæle, investering i fremtiden, dirigentuddannelse, skoleleder-opbakning, organising power, pædagogisk indsigt og meget musikundervisning i klasserne året rundt.

Alt dette blev diskuteret på NOMUs møder i Thorshavn den 15.-17. november 2019.

Continue reading

Ny musikskole til 100 millioner – Færøerne viser vejen

NOMU har afholdt møder den 15.-16. november 2019 i Thorshavn på Færøerne. Møderne var i samarbejde med Færøernes blæseorkester forening (MFH). Emnerne var fx skoleorkestre i Norden, integration af unge i orkesterlivet, erfaringer fra de forskellige nordiske lande og debat om amatørmusiklivets økonomi.

Det store højdepunkt var besøget på den helt nye Thorshavn Musikskole med en stor koncertsal til 300 tilhørere, og en mindre til 100. Der er mange undervisningslokaler med akustisk tilpasning samt mødelokaler og andre faciliteter. Et specielt udviklet video-undervisningssystem med store skærme var til rådighed i alle rum, og her kan musiklærerne tegne og illustrere alt muligt, og eleverne kan via QR-koder tage teksten med hjem på deres mobiltelefon.

Continue reading

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019! Sådan lød invitationen til en af mange aktiviteter i Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019 i Linköping. Hele byen var aktiv – der var Brass Band koncert i domkirken, harmoniorkesterkoncerter, Massed Band koncert og musikgudstjenester, Sveriges-mesterskaber for harmoniorkestre, bymarcher og tattoo. Over 1100 musikere (i alle aldre) og 35 orkestre deltog. Et særkende ved den svenske blæseorkester-tradition er de mange nationale organisationer, der har orkestre.

Continue reading

Verdens ældste ungdomsgarde 175 år

Tivoli-Garden i København har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en Nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, går Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

Continue reading