NOMU repræsentantskabsmøde 18-20.3.2022

Fra tidligere Orkesterfestival i Danmarks Radios Koncerthus Foto: Musik & Ungdom

Nordisk Orkestermusik Unions representantskapsmöte ordnas denne gång i samband med den danske organisation MUSIK & UNGDOMs orkesterfestival i Aarhus, DK. Orkesterfestivalen har gratis adgang og afholdes i Aarhus Musikhus den 20.3.2022 – www.orkesterfestivalen.dk – med mange ungdomssymfoniorkestre og andre musikalske aktiviteter.

NOMU program

Fredag 18.3.2022
kl. 17.00 NOMU styrelsesmöte

Lördag 19.3.2022
kl. 10.00 Seminarium /föredrag (tema ännu öppet)
kl. 14.00 Medlemsorganisationernas rapporter
kl. 16.00 NOMU representantskabsmöte

Søndag 20.3.2022
kl. 11.00 Orkesterfestival hele dagen.

Detaljer och dagordning skickas direkt till medlemsorganisationerna.

Med vänliga hälsningar
Ronnie Jaakola
Ordförande

Godt nytår – amatørmusik og forskning støtter hinanden

Vores paraplyorganisation MIN – Musik i Norden har netop færdiggjort et stort indsamlings-
arbejde af videnskabelig forskning med stor relevans for vores område.

Forskningssamlingen 

930 forskningsresultater – Forskningssamling af Musik 

er netop udgivet. Det er en stor julklapp/julegave til Nordens musikliv.

Læs denne interessante samling her:
https://musikinorden.dk/index.php/162-930-videnskabelige-undersogelser

Godt nytår
Styrelsen

Julbrev 2021

Julhälsning till Nordisk Orkestermusik Unions medlemsförbund

Jag skrev i förra årets julhälsning att året 2020 varit ett märkligt år och att år 2021 skulle förhopp-ningsvis bli bättre. Vi fick onekligen en litet bättre start, men fortsättningvis ställer viruset till det för oss.

Styrelsen har dock arbetat på med siktet inställt framåt.

Vi fick en ny styrelse på aprilmötet och månadsmöten har hållits i sedvanlig ordning på distans. 17-19.9.2021 kunde vi äntligen samlas till ett fysiskt möte i Linköping i samband med den svenska blåsmusikfestivalen.

Med siktet inställt på framtiden ! Om allt går som vi planerat samlas vi till representant-skapsmöte i Aarhus, DK den 18.-20.3.2022 Programmet är ännu öppet, men ett besök vid Musik & Ungdoms orkesterfestival är ett obligatorium.

Styrelsen planerar tillsammans med ledningsgruppen för Svensk Blåsmusikfestival att ordna en nordisk tonsättarträff 16.-17.9.2022 i Linköping. Här har planeringen kommit så pass långt, att vi har en del nordiska blåsmusik tonsättare bokade. Vi hoppas att vi får ett rikligt deltagande till ovannämnda evenemang.

Vidare så har NOMU initierat ett musiksamarbete mellan tre nordiska skolor som ger blåsmusikutbildning. Ett initiativ som kräver en långsiktig planering är projektet med graderade noter. Vi har kommit igång med denna komplexa fråga.

Nu siktar vi alltså framåt mot konkreta mål – länge leve det nordiska samarbetet !

Ronnie Jaakkola
Ordförande

Swinging Linköping – det er her det händer

Svensk Blåsmusikfestival afholdes igen, og denne gang er det den 17.-19. september i Linköping, Sverige. Siden 1998 har musikken fyldt Linköping. I år vil der være koncerter, parader, seminarium om blåsmusikens betydelse og fremtid, workshops og meget mere.

Uppvisning med Livgardets dragonmusikkår & Beridna Högvakten, Hemvärnets Musikkår Östergötland och Linköpings Skolmusikkår er også på de 3 dages program. Så der er noget alle.

Kom og bliv inspireret, og få ideer til dit eget og dit korps’ aktiviteter.
NOMU´s styrelse holder også sit møde i samband med festivalen.
Fortsæt og se hele programmet:

Continue reading

Musiklivet i Norden lever av sin mångfald

Et webinarium med deltagere fra hele Norden blev afholdt den 6.2.2021. Orkesterlivet, körlivet, musikskoler, sidste nyt om Covid-situationen, indsamlet videnskabelig forskning om amatørmusiklivet, og nyheder fra de nordiske landet blev præsenteret og diskuteret.

NOMU har været advisory board på konferencen, som er arrangeret af vores paraplyorganisation MIN – Musik i Norden, den finske FSSMF og fonde på Hanaholmen. Konferencen er optaget og ligger på YouTube og på arrangørens website.

Continue reading

Julbrev 2020

Året som ingen trodde att vi skulle behöva uppleva.

Vi har ett mycket märkligt år bakom oss. Vi som alltid har känt glädjen av att musicera tillsammans och känt en fröjd över att glädja andra med vår musik blev plötsligt utan plattform och verktyg. Det osynliga viruset har nu gäckat oss i 9 månader och framtiden ser i skrivandets stund minst sagt oviss ut.

Rådlösa har vi dock inte varit. Efter att den första chocken lagt sig så har vi gjort sågott vi kunnat. Den virtuella verkligheten finns här och nu.

För Nordiska Orkestermusik Unions del blev det att ställa in det planerade representanskapsmötet i Nystad. Likaså ställdes medlemsmötet som skulle hållas i Linköping in. Styrelsen har fortsatt med gammalt mandat och en from förhoppning finns om att ett representanskaps möte skall kunna hållas före utgången av april 2021. Styrelsen har sedan många år tillbaka hållit virtuella möten så härvidlag finns inget nytt under solen. Vi har sedan april hållit 6 möten och på så sätt kunnat hålla oss ajour om hur man hanterat pandemin i de olika nordiska länderna.

Nu är det ändå tid att blicka framåt och önska varandra ett mycket bättre år 2021. Varför inte börja med vårt nordiska seminarium om amatörmusiklivets framtid:

SKAPA, SJUNGA, SPELA – FRITIDSMUSIKENS FRAMTID I NORDEN
– Ett webinarium om levande sång och musik i NordenLÖRDAG 6 FEBRUARI 2021 klockan 12–16 finsk tid (11–15 CET)

Ett webinarium/konference online om levande sång och musik i Norden

Här ovan finns ett exempel på hur det nordiska musiklivet ställt om. Ta gärna del av detta. Mera information kommer i januari.

NOMU håller nästa virtuella möte den 8.2. 2021. Efter det kan vi berätta mera om representantskapsmötet 2021.

Sköt om er och måväl!

Ronnie Jaakkola
Ordförande

Pas på hinanden i denne COVID-tid

I de enkelte lande har der den seneste tid været arbejdet på at skrive retningslinjer, tips og råd vedrørende både udendørs og indendørs aktiviteter inden for amatørkulturen. Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv kan forløbe på ansvarlig vis i forhold til COVID-19.

Vi vil samle disse her fremover. Foreløbig har vi disse artikler og links/länker til yderligere oplysninger:

Norge – Koronaviruset og korpsaktivitet

Danmark – Retningslinjer for indendørs og udendørs aktiviteter – COVID-19

Finland – Förbundens gemensamma uttalande för höstterminen om hobbymusikgruppers verksamhet under coronapandemin

Sverige – Körverksamhet under covid-19

Sverige – Utökade smittskyddsråd för orkesterspel

NOMUs repræsentantskabsmøde udsat igen – COVID stadig en alvorlig sag

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er choir-306766__340-e1584394599475.png

Situationen i de nordiske lande er fortsat så usikker og restriktiv, at det ikke er realistisk at gennemføre NOMUs repræsentantskabsmøde, som – efter første udsættelse – var planlagt til at skulle være i Linköping om kort tid.

Mange må ikke rejse ud af landet, og hvis de gør, skal de i karantæne i en periode.

Styrelsen har på et online styrelsesmøde den 18.8.2020 besluttet, at fortsætte som interim-styrelse til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Webinar om direktion – gratis

Tirsdag, den 19. maj 2020 kl. 18.00-19.30

For dirigenter i Norden: Workshop om digitale korpsøvelser!

NOMU har et tæt samarbejde med vore musikalske brødre og søstre i Norden. I Norge er der over 1100 orkestre og korps. Det betyder at der også er meget aktivitet på dirigentområdet.

Vi har fået tilbudt et gratis webinar, som dirigenter og instruktører kan tilmelde sig. Læs mere herom:

Continue reading

Hold i gang i den musikalske aktiviteten!

I disse krevende tider er det viktig å holde i gang den musikalske aktiviteten. I og med at man har redusert mulighet for å treffes, har NMF i Norge laget en liste med tips til hvordan korps kan opprettholde aktiviteten når vanlige øvelser ikke kan gjennomføres. Tipsene kan også være relevant for andre ensembler som kor og orkester.

Ved å tenke kreativt, løsningsorientert og mobilisere sammen, kan vi opprettholde engasjement, øving, samhold og positiv omdømme-bygging av det å delta i en musikkaktivitet. Noen starter nå opp igjen med fysiske øvelser med spesielle forholdsregler, men det vil likevel være behov for å tenke på alternative måter å holde aktiviteten i gang.

Læs mere