Verdens ældste ungdomsgarde 175 år

Tivoli-Garden i København har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en Nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, går Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

Musikken kom først rigtigt ind i Tivoli-Garden i 1909, hvor der var 11 musikere. I dag tæller Tivoli-Garden 94 børn og unge i alderen 8 – 16 år. Tivoli-Garden optræder med parader og koncerter i Tivoli og deltager også i andre arrangementer i og uden for Haven. Med jævne mellemrum optræder Garden med tattoo-opvisning i ind- og udland.

Tivoli-Garden tilbyder børn en meget god uddannelse inden for slagtøj og blæseinstrumenter. En del af de børn og unge, der spiller i Tivoli-Garden fortsætter som professionelle i musikverdenen, og selv de, der ikke gør, lærer noget vigtigt om holdspil, engagement og fokus, fordi hver enkelt Tivoli-garder udfylder en vigtig og uundværlig rolle i helheden. Nok består Tivoli-Garden af unge amatører, men de arbejder på professionelle præmisser. Nu skal flere børn have glæde af Tivoli-Gardens erfaringer med musikundervisning.

Underdirektør for Kultur i Tivoli, Frederik Wiedemann, begrunder tiltaget: ”Der findes gode, specialiserede tilbud til børn, der gerne tidligt vil lære sang eller violin på højt niveau, for eksempel sangskolen Sankt Annæ Gymnasium og Suzuki Instituttet. Men tilsvarende tilbud findes ikke for slagtøj og blæseinstrumenter. Derfor laver Tivoli nu en musikskole med dette fokus, som trækker på erfaringer og undervisningsmetoder fra Tivoli-Garden, hvor børnene både har det sjovt og lærer en masse, som de kan få glæde af resten af livet.

Det er i Tivoli-Gardens regi, at Tivoli Musikskole nu åbner med holdundervisning i rytme, stomp, sang og bevægelse, både for små og lidt ældre børn. Sjov, fællesskab, musikalitet og kropslighed er nøgleord for undervisningen i Musikskolen. Med sit udspring i Tivoli-Garden er det naturligt, at Musikskolen tilbyder undervisning i de samme instrumenter som Garden: slagtøj, træ- og messingblæsere. Indtil Tivoli Huset står færdigt i slutningen af 2020 bliver der undervist i Tivoli-Gardens ’kaserne’ i H. C. Andersen Slottet eller i andre af Tivolis mange lokaler.

I mange år har Tivoli-Garden kun været for drenge, men fortiden er afløst af nye tider. Pigerne kom med i 2015. Det skete godt 100 år efter at kvinderne fik stemmeret, at pigerne endelig fik lov til at søge optagelse i Tivoli-Garden. Det ville have været utænkeligt i 1844, at piger kunne optræde i Tivolis miniputhær. – ”det lilliputiske Millitair” som Tivoli-Garden blev kaldt dengang.

Den musikalske fødekæde eller det musikalske økosystem i Danmark har i Tivoli-Garden en af mange vigtige rugekasser for musikalsk udvikling. Det er Tivoli-Garden, der har lagt grund til en perlerække af kunstneriske karrierer bl.a. Uffe Savery og Morten Friis, Chris Minh Doky, Jan Glæsel, Nikolaj Lie Kaas, og Michael Bojesen. Som børn bar de Tivoli-Gardens bjørneskindshuer, røde jakker og hvide bukser og truttede og trommede sig gennem havens grusgange til glæde for Tivolis gæster.

Tekst: Tivoli/Ellen Dahl bearbejdet af Steen Finsen
Fotos: Tivoli og Patrik Karlsson