NOMUs repræsentantskabsmøde udsat igen – COVID stadig en alvorlig sag

Situationen i de nordiske lande er fortsat så usikker og restriktiv, at det ikke er realistisk at gennemføre NOMUs repræsentantskabsmøde, som – efter første udsættelse – var planlagt til at skulle være i Linköping om kort tid.

Mange må ikke rejse ud af landet, og hvis de gør, skal de i karantæne i en periode.

Styrelsen har på et online styrelsesmøde den 18.8.2020 besluttet, at fortsætte som interim-styrelse til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Vi håber at der i landene er så meget klarhed over COVID-situationen, at vi senest til januar kan beslutte nærmere.

Styrelsen følger udviklingen med online styrelsesmøder hver ca. 6 uge.

Vi håber musiklivet starter op igen, og at alle følger de respektive landes retningslinjer for kor- og orkesterpraktik.

På styrelsens vegne

Ronnie Jakkoola, ordförande
Steen Finsen, sekretær
18.8.2020