NOMU – nyt navn

På repræsentantskabsmødet den 11.3.2017 i København besluttedes det, at NoMU skifter navn.

For at tydeliggøre at vi er en nordisk organisation for orkestre blev følgende besluttet:

NoMU hedder nu NOMU
Nordisk Musik Union hedder nu Nordisk Orkestermusik Union.

Det har også den fordel, at alle fremover lettere kan skelne mellem NOMU og vor paraplyorganisation  MIN – MUSIK I NORDEN www.musikinorden.net

18. april 2017