Årsmøde 2017

Der er fundet datoer for det årlige repræsentantskabs møde, der kommer til at foregå i København d. 10. til den 12. marts. De to første dage er forbeholdt møder, mens d. 12. giver mulighed for at lytte til Musik & Ungdoms orkesterfestival i Danmarks Radios koncertsal.

Der er nu også lavet program for dagene:

Fredag 10.3
18.00 Middag
19.00-22.00 Medlemsorganisationernas rapporter, Styrelsens rapport

Lördag 11.3
9.00-11.00 MUSIK I NORDEN’s styrelsemöte
11.00 Tema 1. DAOS’s rekryteringsprogram  –  Dokument om DAOS’s rekruteringsprogram
12.00 Lunch
13.00-15.00 Tema 2. Musikskolorna/Kulturskolorna och Amatörmusiklivet
15.30-17.00 NoMU representantskapsmöte
18.00 Middag
Alla ovanämnda programpunkter hålls i CABINN Scandinavias utrymmen.

Söndag 12.3
10.00-18.00 Musik & Ungdoms orkesterfestival i Danmark Radios
konsertsal.

Konsertdag med Danmarks bästa ungdomssymfoniorkestrar

Fritt inträde.

NoMUs styrelse har beslutat att all mat som finns nämnt i programmet
är gratis för medlemsorganisationernas representanter. Inkvarteringen
står den egna organisationen för.
Vi från styrelsen hoppas igen på ett talrikt deltagande. Väl mött.

Medlemsorganisationer har modtaget invitation på mail, og det er gennem denne, at man tilmelder sig.