Musik hele livet – at synge og spille er sundt

Musik hele livet

På det danske Amatørernes Kunst og Kultur Samråd – AKKS´ forskningskonference den 29.9.2018 i Vartov i København blev der sat spot på amatørmusikkens emne til at fremme well-being hos musikudøverne. Der er nu udkommet en bog og et webmagasin (se nederst i artiklen) fra konferencen, der udover fremlæggelsen af rapporten/bog over udført

forskning, også havde en række forskere som gæstetalere.

Her nogle få uddrag:

Professor emeritus Even Ruud ved Oslo Universitet ridsede fire hovedområder op, hvor aktiv musikudøvelse kan bidrage til helbred og livskvalitet:
• Vitalitet og følelser
• Mestring og ”empowerment”
• Fællesskab og samhørighed
• Mening og livshåb
Professor emeritus Töres Theorell, Karolinska Instituttet i Stockholm talte om, at forsøg har vist, at blodgennemstrømningen i blodårerne øges, når man lytter til ”glad” musik, mens den svækkes, hvis man lytter til urolig musik.
Stephanie Pitts, professor ved Department of Music, University of Sheffield i England, fortalte om et forskningsprojekt med fokus på amatørmusikkens betydning i lokalsamfundet.

Analysen ”Making music, making communities: An exploratory study of the impact of amateur musical groups on their localities in the UK” er kommet til verden i samarbejde med organisationen Making Music, Storbritanniens nationale sammenslutning af frivillige musikalske grupper. Analysen ser på både det udbytte, de enkelte deltagere får af at synge og spille sammen med andre i etablerede sammenhænge, og hvordan det gavner lokalsamfundet.Der findes omkring 12.000 amatørgrupper/kor med flere end 1,6 mio. aktive medlemmer. Ude omkring i lokalsamfundene spiller disse mange musikalske aktiviteter en stor rolle, viser Stephanie Pitts´ forskning.
Skaber samhørighed
Stephanie Pitts forklarede, at amatørmusikken bidrager positivt til det omliggende samfund på flere måder:
• Amatørmusikgrupper befinder sig midt i lokalsamfundet, de øver, giver koncerter og skaber aktivitet og samhørighed.
• De kan støttes af eller generere indkomst til lokale virksomheder.
• De er med til at opmuntre den næste generation af musikere og publikum og kan have en uddannelsesmæssig betydning for børn og unge.
• De er med til at skabe forbindelser på tværs og kan have positiv effekt på velgørenhedsarbejde i lokalsamfundet.
Tekst: Steen Finsen
Uploaded
2. januar 2019