Fremtidens orkestre og orkesterliv

  • kvalitet, innovation og forberedelse til fremtiden

Hvad kan vi gøre for at få orkesterlivet op i gear igen efter pandemien, og hvordan kan vi løfte kvaliteten i orkestrene i de mange tusinde orkestre i de nordiske lande?

NOMU satte dette emne til diskussion på et debatmøde. Emnet blev belyst fra mange synsvinkler: Klang og præcission, dirigenter, dommere, antropologisk vurdering og forskning.

Hvad lytter en jury fx efter – her nogle eksempler:

  • Intonation, balance, præcision og det samlede musikalske udtryk
  • hvordan er orkestrets spilletekniske vs. musiktekniske evner
  • udtrykker dirigenten musikkens intentioner

Hvad kan et orkester fx arbejde med for at forbedre sig? Præcision – afhænger af chefdirigenten (hvilken spillestil), af repertoiret, af gruppeprøver og fællesforståelsen på gruppe- og individ-niveau. Gruppespil vs. orkesterspil. Mødet præsenterede ideer til orkestrenes selv-analyse.

Det er vigtigt at sikre et godt socialt klima og en god stemning i orkestret. Hvordan kan fællesskabet styrkes – spiller vi god musik, gode orkesterture, hvordan er forholdet mellem unge og ældre medlemmer etc.?

Debatmødet blev afrundet med en præsentation af forskningssamlinger vedrørende musikkens indflydelse børn, sundhed, hjerne, effekten i samfundet etc.

Artiklen fortsætter på side 2