Dirigentuddannelse for orkesterdirigenter

I de nordiske lande er der forskellige tilbud om uddannelse til orkesterdirigenter. MUSIK I NORDEN – MIN – og Nordisk Orkestermusik Union – NOMU – ser det som en vigtig opgave, at der bliver uddannet flere dirigenter. Denne lille artikel fokuserer kun/endast på orkestrene. Korlivet har også dirigentkurser, og de fremgår af den samlende oversigt her: http://musikinorden.dk/index.php/15-dirigent/72-dirigentuddannelser
Vi har samlet en lille oversigt over uddannelser i de nordiske lande.

Danmark
Danmark har Danske Orkesterdirigenter som via Dirigent Instituttet tilbyder kurser i en sammenhængende uddannelse. Et basiskursus for alle, som er beregnet til at skabe nye dirigenter, og 12 moduler/niveauer med stigende sværhedsgrad, hvor kursisterne spiller med repetitør, lille ensemble, Brass Band, Wind Orchestra, strygeorkester, kammerorkester, symfoniorkester, med solister etc. Hertil er der en række specialkurser fx Big Band, Harmonika-ensemble, kordirektion for orkesterdirigenter, slagtøj etc. Der er på mange af kurserne dirigent-hørelære og rådgivningssamtaler. Alle kurser er intensive 1-dagskurser på lørdage.

www.dirigentinstituttet.dk

Finland
FSSMF arrangerer nu och då olika kurser och utbildningar på svenska. På finska finns det flera instanser som ordnar utbildning. Senast ordnade FSSMF en veckosluts kurs.

Norge

NMF arrangerer Dirigentuka, hvor man på mange niveauer kan træne en hel uge. Der er også en MasterClass, hvor man kan dirigere et elite-Brass Band. På Stavanger Universitet er der Masters- og Bacheloruddannelse i korpsdirigering.

https://musikkorps.no/dirigentuka/

https://musikkorps.no/vil-du-dirigere-stavanger-brass-band/

http://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utovende-kunstfag/studier/dirigentstudier/

Sverige
Sverige har en specialuddannelse for dirigenter/ledere af blåsorkestre på olika niveauen for barn og unga. Man kan specialisere sig i nybörjarorkester og mellannivå. Der er nogle weekends, som man deltager i i årets løb.

https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/utbildning/kurser/distansutbildningar/distanskurser

Du er velkommen på andre landes dirigentuddannelse.

Tekst: Steen Finsen, 19.1.2018